Vaheajal raamatukogus

22. oktoobril aitab raamatukogu päeva sisustada Kertu. Tema juhendamisel on võimalus raamatuid voltida, lauamänge mängida ja proovida trennisaapaid. Ootame külla igas vanuses huvilisi, sest raamatu voltimine on jõukohane alates vanusest, mil osatakse joonlauda kasutada, ja kangoo jumps´i saapaid võib proovida samuti igas eas.

Oled oodatud!

Raamatukogu selgitab välja inimesi, kes soovivad raamatute koju tellimist

Põhja-Pärnumaa Raamatukogu soovib välja selgitada inimesi, kes sooviksid raamatukogust teavikuid laenutada, aga nende tervislik seisund ei võimalda raamatukogu külastada. Soovime teada, kui palju selliseid inimesi on, kus nad elavad  ja leida võimalusi, et neid inimesi aidata ja raamatud nendeni toimetada.

Pärnu-Jaagupi haruraamatukogus on väga kõrge trepp. Teame, et mõnedel inimestel jääb raamatukogu külastus tegemata, sest tervislik seisund ei lase trepist üles ronida. Loodame väga, et järgmisel aastal ehitatakse majja lift ja juurdepääs raamatukogusse paraneb. Palume neil inimestel endast teada anda, kelledel selle trepi tõttu külastus tegemata jääb. Raamatukoguhoidjad saavad teile raamatupaki õue tuua või siis vajadusel koduteenindust osutada.

Meie vallas on inimesi, kes on oma tervisliku seisundi tõttu valla poolt osutataval hoolekandeteenusel – koduteenusel. Loodan, et kõik selle tasulise teenuse kasutajad teavad, et neil on võimalus hooldustöötaja käest paluda ka lisaks muudele teenustele nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine, ka raamatukogust teavikute koju toomist.

Samuti on võimalik tellida valla sotsiaaltöötajate kaudu sotsiaaltranspordi teenust, mis võimaldab tellida sõidu ka raamatukogu külastamiseks. Sotsiaaltranspordi klientideks on inimesed, kelle tervislik seisund takistab isikliku sõiduauto või ühistranspordi kasutamist, kuid kellele on vaja tagada võimalus käia tööl, koolis ja kasutada avalikke teenuseid. Teenuse hinnakiri on valla kodulehel ja teenuse  esmakordseks tellimiseks tuleb ühendust võtta oma piirkonna sotsiaaltöötajatega.

Kui te eelnimetatud teenuseid ei kasuta, aga teavikute laenutamise soov on ja te oma tervisliku seisundi tõttu raamatukogusse ei pääse, siis palun andke endast teada Põhja-Pärnumaa Raamatukogu direktorile Monika Jõemaale, tel  5884 4686, e-post monika.joemaa@pparnumaa.ee või oma piirkondade raamatukoguhoidjatele. Soovime abivajajad kaardistada 1. septembriks 2020. aastal, et võimalusel järgmise aasta eelarvesse planeerida teenuse osutamiseks vajalikud summad.

Teade

Alates 18. maist on raamatukogu ja postipunkt taas avatud E: 10.00 – 17.00 (lõuna12.oo-12-30) ja N: 12.00-19.00
Lubatud on:
• siseruumides väljaannete laenutus, soovitav on võimalusel teavikud ette tellida
• siseruumides lugemissaalide külastamine,
• siseruumides avariiulite kasutamine,
• siseruumides ja õuealal raamatukogutunnid maksimaalselt 10-le inimesele etteregistreerimisel,
• internetiarvuti kasutamine,
• printimine ja koopiate valmistamine,
• soovi korral ka kontaktivaba laenutus
Avalike ürituste korraldamise keeld kehtib kuni juuni lõpuni, kui vahepeal ei otsustata teisiti.
Raamatukogu külastuste eeltingimus on, et kõik peavad järgima 2+2 reeglit (v.a perekonnad), ka teenindajatega suhtlemisel.
Raamatukokku sisenedes palume desinfitseerida käed.
Haigussümptomitega külastajatel palume raamatukokku mitte tulla.

COVID-19 käitumisjuhised raamatukogudele
(külastajatele taasavamise korral)