Teenused

Raamatukogu teenused

 • raamatute laenutus kolmeks nädalaks, vajadusel  pikemaks ajaks, kui antud raamatule pole järjekord (võimalus valida ligikaudu 10 000 raamatu vahel)
 • teid huvitava raamatu ootejärjekorda panemine
 • raamatukogudevaheline laenutus (RVL) – lugejat huvitav teavik tellitakse teisest raamatukogust, sellega kaasnevad kulud tasub lugeja
 • ajakirjandusväljaannete laenutus üheks nädalaks
 • tagastamistähtaja pikendamine, info andmine lugejat huvitava teaviku olemasolu kohta, infopäringutele vastamine (ka elektrooniliselt)
 • personaalne lugemisnõustamine
 • personaalne infonõustamine, päringutele vastamine
 • interneti kasutamine (AIP – avalik internetipunkt)
 • wifi leviala
 • personaalne arvutikoolitus (arvuti kasutamise algõpe)
 • koopiate tegemine, printimine, skaneerimine – 0.10 senti 1 A4 lk; 0,20 senti 1 A3 lk
 • koduloomaterjalide kogumine, säilitamine, tutvustamine
 • teemanäituste korraldamine
 • raamatukogu ruumide kasutamine ürituste läbiviimiseks (kokkuleppel)
 • raamatukogu osutab ka postiteenuseid      

 

Raamatukogus on lugemiskohad, võimalus mängida lauamänge, tutvuda kodukandi ajalooga (DVD, fotod, väljavõtted ajalehtedest, Edasi-kolhoosi teemanurk).

Libatse Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on järgmised külad: Aasa, Altküla, Arase, Kaelase, Kodesmaa, Langerma, Lehtmetsa, Libatse, Oese, Pallika ja Rukkiküla.