Libatse raamatukogu – 95

Libatse kandis on raamatukogu olnud 95 aastat. Selle aja jooksul on raamatukogu kasvanud väikesest raamatukapist Jüri talu kambris ca 10 000 raamatuga koguks. Raamatukogu on 95 aasta jooksul asunud seitsmes erinevas hoones ning raamatukogu tööd on teadaolevalt korraldanud 18 inimest. Ajaloo pikema ülevaate leiad siit: https://issuu.com/libatse/docs/libatse_raamatukogu_ajalugu

Ajajooksul on muutunud nii raamatute sisu kui töökorraldus. Tänapäeval on raamatukogu infoasutus, kuhu võib pöörduda lisaks raamatute laenutamisele ka info otsimise sooviga; saab õppida tegema erinevaid toiminguid arvutis; on võimalik teha väljatrükke internetist, paljundada ja skaneerida; raamatukogu ruumi saab kasutada erinevate sündmuste läbi viimiseks.

Pikka iga raamatukogule!!!

Vaata raamatukogus pakutavate teenuste nimekirja siit:

Teenused