Tasuta koolitused noortele töötutele

BCS Koolitused jagavad koolituseinfot sooviga jõuda võimalikult paljude inimesteni, kes seda teavet vajavad.

Sügisel 2018 käivitusid taas Euroopa Sotsiaalfondi projektid, mille raames korraldatakse tasuta koolitusi kõrghariduseta töötutele mitteõppivatele noortele vanuses 16-29 a.

Sotsiaalmeedia halduri koolitus 25.02.2019-26.03.2019 https://www.bcskoolitus.ee/koolitus/sotsiaalmeedia-halduri-koolitus-2/

Bürooassistendi koolitus 11.03.2019-11.04.2019 https://www.bcskoolitus.ee/koolitus/burooassistendi-koolitus/

Veebirakenduste arendamise koolitus 04.03.2019-17.04.2019 https://www.bcskoolitus.ee/koolitus/veebirakenduse-arendamise-koolitus-2/