Libatse raamatukogu – 96

Libatse kandis on raamatukogu olnud 96 aastat. Selle aja jooksul on raamatukogu kasvanud väikesest Jüri talu kambris olevast raamatukapist ca 10 000 raamatuga koguks. Raamatukogu on 96 aasta jooksul asunud seitsmes erinevas hoones ning raamatukogu tööd on korraldanud 18 inimest. Ajaloo pikemad ülevaated leiad veebist, järgnevatelt linkidelt: https://issuu.com/libatse/docs/libatse_raamatukogu_ajalugu
https://parnukeskraamatuko.wixsite.com/parnumaakogud/libatse?fbclid=IwAR09VDDm4F7vd0lTL2jjIQ_wo9cP9qYG3Tp6pz0tQw521APQ7JtA0fsGSYY
või tule tutvu kohapeal RAAMATUKOGU KROONIKAGA.

Ajajooksul on muutunud nii raamatute sisu kui töökorraldus. Tänapäeval on raamatukogu infoasutus, kuhu võib pöörduda lisaks raamatute laenutamisele ka info otsimise sooviga; saab õppida tegema erinevaid toiminguid arvutis; on võimalik teha väljatrükke internetist, paljundada ja skaneerida; raamatukogu ruumi saab kasutada erinevate sündmuste läbi viimiseks.

Pikka iga raamatukogule!!!

Vaata raamatukogus pakutavate teenuste nimekirja siit:
https://libatserk.pparnumaa.ee/teenused/