Töötuba: tšeburekid

Tšeburekkide töötoa kuupäev on muutunud. See toimub 16. veeruaril kell 15.00.

Kaasa palume võtta taignarull ja kandik, millega saab valmistoodangu koju viia.