Libatse raamatukogu – 95

Libatse kandis on raamatukogu olnud 95 aastat. Selle aja jooksul on raamatukogu kasvanud väikesest raamatukapist Jüri talu kambris ca 10 000 raamatuga koguks. Raamatukogu on 95 aasta jooksul asunud seitsmes erinevas hoones ning raamatukogu tööd on teadaolevalt korraldanud 18 inimest. Ajaloo pikema ülevaate leiad siit: https://issuu.com/libatse/docs/libatse_raamatukogu_ajalugu

Ajajooksul on muutunud nii raamatute sisu kui töökorraldus. Tänapäeval on raamatukogu infoasutus, kuhu võib pöörduda lisaks raamatute laenutamisele ka info otsimise sooviga; saab õppida tegema erinevaid toiminguid arvutis; on võimalik teha väljatrükke internetist, paljundada ja skaneerida; raamatukogu ruumi saab kasutada erinevate sündmuste läbi viimiseks.

Pikka iga raamatukogule!!!

Vaata raamatukogus pakutavate teenuste nimekirja siit:

Teenused

Väike veebiraamat “100 sõna lapsesuust” on valmis

Libatse raamatukogu ja lasteaed-algkooli ühine kingitus “100 sõna lapsesuust” EV100 juubeliks on valmis. Selle raamatu valmimisele aitasid kaasa Libatse ja Pärnu-Jaagupi kogukond ja tegelikult sai sõnu kokku rohkem kui sada.
Suur tänu kaasamõtlejale! Küllap oli Teilgi tore kodudes meenutada oma lapse absoluutselt kõige unikaalseimaid ja originaalsemaid sõnu.
Head vaatamist!

Filmi pärastlõuna

5. aprillil möödub 69 aastat Edasi kolhoosi asutamisest.
Kellel on huvi, kuid puudub võimalus sellel päeval filme vaatama tulla, siis filmid on raamatukogus kogu aeg olemas ja neid saab kohapeal arvutist vaadata.

EV100 kingitus: 100 tundi ettelugemist

ERÜ maaraamatukogude sektsioon on teinud üleskutse kinkida Eesti Vabariigile sünnipäevaks 100 etteloetud tundi ja ette loetakse Eesti kirjandust.

Ette lugema on oodatud  raamatukogud, koolid, lasteaiad, päevakeskused, noortekeskused. Kingituse tegijatega võivad liituda kõik soovijad.

Ette võiks lugeda uuemat eesti kirjandust nii lastele, noortele, kui ka täiskasvanutele.
Iga ettelugemine peaks saama jäädvustatud ka fotole, mille juurde lisada info kes, kus, kellele, mida ja kui kaua luges.

Fotosid ettelugemisest saab lisada ERÜ maaraamatukogude sektsiooni FB
lehele.  Avatud on ka fotoalbum Padlet keskkonnas. https://padlet.com/maakogud/dllxc3j4qick

Libatse koolipere ja raamatukogu panustas kingitusse 15 minutiga. Lugesime August Jakobsoni “Vaene kerjus ja ihne perenaine”.

http://libatserk.blogspot.com.ee/2018/02/osalesime-ev-100-kingituses.html