Väike veebiraamat “100 sõna lapsesuust” on valmis

Libatse raamatukogu ja lasteaed-algkooli ühine kingitus “100 sõna lapsesuust” EV100 juubeliks on valmis. Selle raamatu valmimisele aitasid kaasa Libatse ja Pärnu-Jaagupi kogukond ja tegelikult sai sõnu kokku rohkem kui sada.
Suur tänu kaasamõtlejale! Küllap oli Teilgi tore kodudes meenutada oma lapse absoluutselt kõige unikaalseimaid ja originaalsemaid sõnu.
Head vaatamist!

Filmi pärastlõuna

5. aprillil möödub 69 aastat Edasi kolhoosi asutamisest.
Kellel on huvi, kuid puudub võimalus sellel päeval filme vaatama tulla, siis filmid on raamatukogus kogu aeg olemas ja neid saab kohapeal arvutist vaadata.

EV100 kingitus: 100 tundi ettelugemist

ERÜ maaraamatukogude sektsioon on teinud üleskutse kinkida Eesti Vabariigile sünnipäevaks 100 etteloetud tundi ja ette loetakse Eesti kirjandust.

Ette lugema on oodatud  raamatukogud, koolid, lasteaiad, päevakeskused, noortekeskused. Kingituse tegijatega võivad liituda kõik soovijad.

Ette võiks lugeda uuemat eesti kirjandust nii lastele, noortele, kui ka täiskasvanutele.
Iga ettelugemine peaks saama jäädvustatud ka fotole, mille juurde lisada info kes, kus, kellele, mida ja kui kaua luges.

Fotosid ettelugemisest saab lisada ERÜ maaraamatukogude sektsiooni FB
lehele.  Avatud on ka fotoalbum Padlet keskkonnas. https://padlet.com/maakogud/dllxc3j4qick

Libatse koolipere ja raamatukogu panustas kingitusse 15 minutiga. Lugesime August Jakobsoni “Vaene kerjus ja ihne perenaine”.

http://libatserk.blogspot.com.ee/2018/02/osalesime-ev-100-kingituses.html

100 sõna lapsesuust

Libatse raamatukogu ja Libatse Lasteaed-algkool kingivad Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks 100 mudilaste öeldud sõna. Need on sõnad, mida muidu olemas ei olekski, kui lapsesuu neid nii öelnud ei oleks.
Kui laps hakkab kõnelema, siis ei kostu paljud sõnad selliselt nagu neid tegelikult öeldakse. Lapse keel ja kõne arenevad aegamisi ja igal lapsel kujuneb see omamoodi. Selle vastu, kuidas me mudilasena rääkisime, tunneme huvi kõik. Lapsena räägitud sõnad pakuvad nalja ja ka omajagu põnevust, sest ühesuguse tähendusega sõnad võivad kostuda lapsesuust hoopis erinevalt. Kingitus “100 sõna lapsesuust” sisaldab nalja, naeru ja armsaid nostalgiahetki ning ergutab laste ja vanemate vahelist suhtlust ning ühist aja veetmist. Sõnade joonistamine arendab lastes loovust ja käelist osavust ning tekitab lastes ja ka vanemas huvi teha midagi koos. Kokku kogutakse 100 lapsesuuga öeldud sõna, mille kirjutavad-joonistavad Libatse Lasteaed-algkooli õpilased paberile. Tehtud töödest avatakse raamatukogus näitus ja koostatakse veebiraamat.

Vaata täpsemalt:

https://www.ev100.ee/et/100-sona-lapsesuust

Libatse kooli-lasteaia ja raamatukogu ühisest kingitusest ilmus ka Tiina Vapperi artikkel “Õpetajate lehes” http://opleht.ee/2018/01/kingitused-eestile/